Swipe to switch between stories

Läs mer

Puustelli ska producera koldioxidneutrala kök

Puustelli har inlett Natural Steps-programmet för att minska utsläppen från Harjavalta möbelfabrik vid tillverkningen av snickerier och för att på lång sikt med de utvalda samarbetspartnerna kompensera för det koldioxidavtryck som fabriken orsakar. Puustelli har förbundit sig att erbjuda sina kunder koldioxidneutrala produkter vars miljökonsekvenser och utsläpp har minimerats och kompenserats i enlighet med det nya programmet. Samarbetspartner Samarbetspartner i kompensationsdelen av Puustellis Natural Steps-program är Ilmastokummit, Puuni Oy och John Nurminens stiftelse. Ilmastokummit planterar träd i Finland o…