Swipe to switch between stories

Läs mer

Tea Johnsson – En köksrenovering är en stor investering, så det gäller att göra rätt

Tea Johnson driver Puustellis butik i Bredden. Hon menar att ska du lyckas med en köksrenovering så bör du hitta en inredare som väljer material och har koll på budgeten åt dig. Namn: Tea Johnson Motto: Idag blir en bra dag! Arbetar som: Företagare och inredare på Puustelli Bredden Tea Johnson driver Puustellis butik i Bredden tillsammans med sin man Claes Johnson. Hon är både entreprenör och inredare på samma gång och har många år varit Puustellis bästa säljare. Tea förklarar att grunden för en lyckad renovering är att ha koll på vilken budget man har för projektet och hålla sig till den. Skulle hon själv v…