Vattenskador i kök ökar varje år. Puustelli har som standard att installera produkter från Tollco för att undvik vattenskador.

Enligt Boverkets byggregler är det viktigt att leda fram vatten vid en eventuell läcka så det blir synligt. Det kan vara svårt att veta hur skydden fungerar och var det de ska vara placerade. Den här filmen ger dig svar på det

https://youtube.com/watch?v=QbmAWRty4bU